Itt a Fordítópiaci Együttműködési Megállapodás

2013. október 2.

A Proford és az MFTE által kötött megállapodás a fordítóirodák és a szabadúszók közötti együttműködésről szól. A fordit.hu vitafórumot kínál a fordítók, tolmácsok és fordítóirodák számára.

A megállapodás szövege PDF dokumentum formájában letölthető >>

A fordit.hu kommentár nélkül adja közre a preambulumot:

A Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete (MFTE) és a Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete (Proford) által közösen kidolgozott dokumentum célja, hogy megfogalmazza a Fordításszolgáltatók és alvállalkozóik (Fordítók és Lektorok) közötti üzleti együttműködésről szóló alapelveket.

Az MFTE és a Proford felismerte az igényt egy olyan, kölcsönös megegyezésen alapuló szakmai és üzleti szabályozás kialakítására, amely elősegíti a Fordításszolgáltató és a fordítói szakma képviselői közötti hatékony, előremutató és professzionális együttműködést, valamint hivatkozási alapot teremt az együttműködés feltételeire, a minőségbeli, technikai és egyéb erőforrásokra, illetve a díjazásra vonatkozó előírások megvalósítására a gyakorlatban.

Hasonlóan átfogó, a piac keresleti és kínálati oldalának értékeit és érdekeit figyelembe vevő, a két oldal megegyezésén alapuló szabályozás Magyarországon korábban soha nem készült. Nem véletlen tehát, hogy a konszenzus hiánya az alapvető szakmai kérdésekben számos esetben okozott feszültséget a szereplők között. A jelen szabályozást a Fordításszolgáltatók és alvállalkozóik (szakképzettséggel, illetve szaktudással rendelkező Fordítók és Lektorok) közösen, egymást egyenrangú szakmai partnernek tekintve, egyetértésben dolgozták ki. Mindkét oldal elfogadja az itt lefektetett alapelveket, amelyek teljesítését a jövőben a felek kölcsönösen elvárhatják egymástól.

A dokumentum előírásait és ajánlásait elsősorban a fordítói szakma képviselőinek és a piac szereplőinek, vagyis a Fordításszolgáltatóknak és a Fordító, Lektor szakembereknek szánjuk, ugyanakkor figyelmébe ajánljuk a fordítást oktató képzőintézményeknek és a keresleti oldalt képviselő végfelhasználóknak is.

A jelen dokumentum csak a fordítási és lektorálási tevékenységet szabályozza. A tolmácsolási tevékenység külön megállapodás tárgyát képezi.

Várjuk az érintettek véleményét, hozzászólását, ötleteit és kritikáit.

A Facebook-profillal nem rendelkezők a fordit.hu belső fórumán is hozzászólhatnak a témához. Ennek előnye és egyben hátránya, hogy csak a fordit.hu tagjai láthatják. A kapcsolódó téma itt érhető el >>


Hozzászólás a témához