Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Eco Media Online Bt. (cím: 1046 Budapest, Kinizsi utca 7., a továbbiakban: fordit.hu), a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A fordit.hu adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.fordit.hu/cikkek/adatkezelesi-tajekoztato/ címen. A fordit.hu fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A fordit.hu elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A fordit.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A fordit.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné a fordit.hu-t, az info@fordit.hu elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A fordit.hu minden hozzá beérkezett e-mailt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

Szolgáltató neve: Eco Media Online Bt.

Szolgáltató márkaneve: fordit.hu

Székhely: 1046 Budapest, Kinizsi u. 7.

Adószám: 24384874-1-41

Cégjegyzékszám: 01-06-786927

Email: info@fordit.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Horváth Hajnalka Tünde, info@fordit.hu

A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes adatok: teljes név, e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám.

A fordit.hu regisztrált fordító, tolmács és fordítóiroda, valamint nyelvi szakember tagjai a fenti adatokon túl megadott adatai a regisztrált személy vagy vállalkozás hirdetés céljából megadott, üzleti közleményének tekintendők.

A szakképesítést önkéntes módon bemutató regisztrált felhasználók iratmásolatait (képfájlok) a fordit.hu a megtekintést követően azonnal törli.

A regisztrált felhasználók által feltöltött dokumentumok a fordit.hu üzemeltetői számára nem hozzáférhetők, csak abban az esetben, amennyiben a felhasználó azokat nyilvánosan megosztja. E dokumentumok a felhasználói törlést követően ténylegesen törlődnek a szerverről.

Technikai adatok

A fordit.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A fordit.hu az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A fordit.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szinte t nyújt.

A fordit.hu az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (HTML-sütik)

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelye k felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a fordit.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A fordit.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a fordit.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A közösségi funkciók érdekében a fordit.hu Facebook-integrációt is használ, amelynek működéséhez a Facebook szintén sütiket helyezhet el a látogatók számítógépén. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A felhasználói regisztráció során a következő személyes adatokat tárolja a fordit.hu:

 • számlázási név, cím
 • postázási név, cím (amennyiben az eltér a számlázási címtől)
 • felhasználó nyelve(i)

Ezek az adatok feltétlenül szükségesek a szolgáltatási díj befizetésével kapcsolatos számlázáshoz és a számla esetleges postázásához.

Online profil megjelentetéséhez kapcsolódó adatok

A fordit.hu regisztrált felhasználói saját profilt hoznak létre maguknak, amelynek célja a vállalkozási tevékenységük hirdetése, vállalt szolgáltatásaik ismertetése, szakmai kompetenciáik és más ismereteik bemutatása és a vállalkozásukkal való kapcsolatfelvétel elősegítése.

A fent említett kapcsolattartási adatokon túlmenően a következő adatok adhatók meg (nem kötelező, hanem választható jelleggel):

 • fax szám
 • Skype azonosító
 • Youtube videó URL-je
 • Weboldal címe
 • Facebook profil URL-je

Kiegészítő adatok, amelyeket választható módon a felhasználó megjelölhet:

 • Több mint 5 éves fordítói tapasztalat
 • Anyanyelvi szintű nyelvismeret
 • Számlaképesség
 • gyakornoki lehetőséget keres
 • projektmenedzseri állást keres
 • fordítástechnológus állást keres
 • folyamatos munkaviszonyt is vállal

Részletes szövegmezők, amelyeket a felhasználó kitölthet:

 • szolgáltatások
 • referenciák

Csatolt fájlok, amelyeket a felhasználó feltölthet:

 • bármilyen csatolt fájl
 • profilkép vagy fotó

További megadható szakmai-hirdetési adatok:

 • vállalt szakterületek
 • vállalt munkanyelvek
 • nyelvpárok szerinti szolgáltatások
 • szakmai tagságok
 • fordítástámogató szoftverek ismeretének szintje
 • szabad kapacitás szintje

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A felhasználóknak lehetőségük van szabályozni, azaz részletesen beállítani, hogy milyen típusú értesítő e-mailt igényelnek a fordit.hu-hoz beérkező munkaajánlatokról. Az értesítő e-mailek fogadása le teljes mértékben le is állítható.

A fordit.hu oldalon működő Értékelés rendszerében a fordit.hu tagjairól szóló értéklelések nyilvánossága szabályozható az egyáltalán nem nyilvános, nyilvános és az értékelések darabszáma nyilvános lehetőségek bejelölésével.

A fordit.hu a szolgáltatásaival kapcsolatban kivételes esetben, évente legfeljebb 12 alkalommal tájékoztató e-mailt (hírlevelet) is küldhet a regisztrált felhasználóinak, amelyek minden esetben a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó információt tartalmaznak. Ezek az üzenetek a szolgáltatásokról tájékoztatnak és azok igénybevételéhez szükséges információkat tartalmaznak. Amennyiben a felhasználó az információkat e-mailben nem kívánja fogadni, akkor a szolgáltatásokat csak korlátozott mértékben tudja igénybe venni. Lehetőség van a http://www.fordit.hu/adataim/felhasznaloi-felulet/ oldalon a teljes felhasználói regisztráció törlésére is, amely az adatok törlésével jár, így nem visszavonható. A törlést követően a fordit.hu megőrzi a korábbi profil egyedi URL-jét, hogy egy esetleges későbbi regisztráció során azt a felhasználó újból igényelhesse. Az URL önmagában nem alkalmas a felhasználó azonosítására.

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 • az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

A fordit.hu-n megjelenő regisztrációs és profiladatok esetében a regisztráló személy vagy vállalkozás képviselője az adatok megadásával és publikálásával, illetve a hirdetésre vonatkozó szándékát kifejezésre juttató ráutaló magatartásával hozzájárulását adja a megadott személyes adatok kezeléséhez, tárolásához, megjelenítéséhez és megőrzéséhez. A nem hirdetési célú adatkezelés esetén az adat közvetlenül a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy pedig az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Az adatok megőrzési ideje a jogalap megszűnéséhez igazodik, a felhasználói törlést követően megszűnik, a szerződési teljesítés és jogi kötelezettség megszűnésével véget ér.

Általános adatkezelési irányelvek

A fordit.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk a fordit.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A fordit.hu adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi C X II. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • A z Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/E K rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi L III. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a fordit.hu honlap vagy annak egy nyelvi vagy alias (hungarian-translator.eu) változata használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a kapcsolódás során generálódnak és melyeket a fordit.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. A z automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. A z adathoz kizárólag a fordit.hu fér hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Egyes cégek az adattovábbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek.

KBOSS.hu Kft. – a rendszer használatával járó tagdíjak kiállításával kapcsolatban ez a vállalkozás szolgáltatja a számlázószoftvert. A cég titoktartási nyilatkozattal rendelkezik. Bővebben: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

A fordit.hu megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkbe n említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

A z érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e , és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is , valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

A z érintett kérheti a fordit.hu által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A z érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a fordit.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatos an került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A z érintett kérésére a fordit.hu korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetbe n a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, online formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

A z érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelye k elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A z érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

A z érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

A z érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E -mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A fordit.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2018.05.20


Hozzászólások (0)

Hozzászólások írásához és megtekintéséhez be kell jelentkeznie