Általános Szerződési Feltételek

2016. január 26.

Utolsó módosítás: 2018. február 17.

1. Bevezetés

A fordit.hu független fordítási ajánlatközvetítő szolgáltatás, mely a felhasználók (fordító, tolmács és fordítóiroda szolgáltatók, illetve a szolgáltatásokat kereső igénylők, a továbbiakban: Felhasználók) számára a fordit.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül érhető el. A szolgáltatást az Eco Media Online Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti (adatai az ÁSZF Üzemeltető adatai alcíme alatt érhetők el).

A jelen általános szerződési feltételek (Általános Szerződési Feltételek, ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Weboldalon közzétett és az oldal használatával, illetve a regisztrációval elfogadott Jogi nyilatkozat, melyre tekintettel a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Jogi nyilatkozat rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF rendelkezik arról, hogy a Weboldalon hitelesített regisztrációval rendelkező Felhasználók regisztrációjukat hogyan aktiválhatják, azaz véglegesíthetik, valamint a Weboldal ajánlatközvetítés-szolgáltatás igénybevételének feltételeiről,  az előfizetési csomagok (szolgáltatáscsomagok) megrendelésének részleteiről.

Az ÁSZF elfogadásának módja a regisztráció, ajánlatkérés megjelentetése, illetve bármely előfizetési csomag megrendelése. A Weboldalra látogató és a szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó a regisztráció illetve az előfizetői csomag megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési feltételeket.

Az ÁSZF távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az Általános Szerződési Feltételek nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

2. Regisztrációs szolgáltatás tartalma

2.1. Névjegyzék
A regisztrációs szolgáltatás keretein belül a Szolgáltató vállalja a regisztrációt véglegesítő Felhasználó által a Regisztráció és Adatmódosítás menüpontban megadott adatok (adatlapok) naprakész megjelenítését a Weboldalon elérhető szaknévsorban. A névjegyzék (szaknévsor) egy adatbázis, mely regisztrált felhasználók nyilvános adatait tartalmazza. A szaknévsor a regisztrált, de a szolgáltatási szerződést nem meghosszabbító, de le sem mondó Felhasználók nyilvános adatait is tartalmazhatja (kevesebb adattal).

A szaknévsorban a tagságot igénylő Felhasználók adatlapjuk segítségével jelennek meg. A felhasználó által megadott adatoktól függően az adatlapon megjelennek a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok (név, iroda neve, cím, postafiók, telefon, mobilszám, fax) és a szakmai adatok (szakterületek, nyelvek, referenciák, hivatkozások, munkamódszerek), valamint fénykép vagy logó tölthető fel.
Az adatlap adatai az Adatmódosítás menüpont alatt bármikor módosíthatók, törölhetők.

A Felhasználó köteles valós adatokat feltüntetni a Weboldalon. A Weboldal felelős Felhasználóhoz köti a szolgáltatását, a Felhasználó nem lehet büntetett előéletű.

2.2. Ajánlatkérések fogadása
A szolgáltatáscsomagot igénylő Felhasználók mindazon ajánlatkérésekről értesülnek email útján, amelyek megfelelnek az adatlapjuk beállításainak és a Felhasználó által megadott feltételeknek. A Felhasználó megadhatja, hogy milyen paraméterekkel kíván ajánlatkérést fogadni. Az aktuális ajánlatkérések a Munkaajánlatok menüpontban is nyomon követhetőek.

Az ajánlatkérés az ajánlatküldési határidőkor lejár, az ajánlatkérő azonban saját ajánlatkérését hamarabb is lezárhatja.

Az ajánlatkérés lezárását illetve határidejének lejártát követően ajánlat nem küldhető.

Az ajánlatkérésről érvényes előfizetési csomag megrendelése nélkül is értesülhetnek a Felhasználók. Az ajánlatkérőről nem, csak az ajánlatkérés részleteiről kap tájékoztatást az előfizetői csomaggal nem rendelkező Felhasználó. Ajánlatadásra a Weboldal rendszerén keresztül, valamint az ajánlatkérővel közvetlenül, az általa megadott elérhetőségeken van lehetőség. A Weboldal ajánlatadó űrlapján történő ajánlatkérést követően válnak az ajánlatkérésben érintett Felhasználó számára elérhetővé az ajánlatkérő e-mailes és telefonos kapcsolatfelvételi adatai. A fordit.hu-n az ajánlatkérésekben megadott kapcsolati adatok kizárólag az adott munkaajánlat kapcsán használhatók, azaz nem gyűjthetők, tárolhatók, használhatók fel az előbbitől eltérő célra. 

2.3. A regisztrációs szolgáltatás igénybe vétele
A weboldalon igényelhető regisztrációs csomagok olyan egységek, amelyek érvényességi időn belül biztosítják a Weboldalon való megjelenést és az ajánlatküldési lehetőséget.
Az aktuális Regisztrációs csomagok elnevezését, előfizetési és meghosszabbítási díjait és a csomagban foglalt szolgáltatásokat a Regisztráció menüpont tartalmazza.

2.4. A Felhasználók regisztrációja az alábbi lépései

Jelentkezés - A regisztrációs adatlap kitöltése: A regisztráció során a jelentkező Felhasználó adatainak, elérhetőségeinek és bejelentkezési adatainak megadása szükséges. A sikeres jelentkezést követően a regisztrációs adatlapon megadott email címre automatikus email üzenetben megkapja a Felhasználó a regisztráció további lépéseinek leírását, vagyis a regisztráció megerősítéséhez, hitelesítéséhez és a regisztrációs díj teljesítéséhez szükséges információkat.

Regisztráció megerősítése: Az automatikus email üzenetben elhelyezett hivatkozásra való kattintással (aktív elfogadással) a regisztráció megerősítésre kerül, ennek sikerességéről a Felhasználó a Weboldalon keresztül tájékoztatást kap.

Regisztrációs díj (előfizetési díj) teljesítése, a regisztráció aktiválása: A regisztrációval rendelkező Felhasználó a regisztrációs (előfizetési) díj pénzügyi teljesítését követően fejezi be a regisztrációs folyamatot. A regisztrációs díj sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása a regisztráció aktiválása.

3. Ajánlatközvetítés-szolgáltatás tartalma

Az Ajánlatközvetítés-szolgáltatás keretein belül az előfizető Felhasználók az ajánlatkérésekre választ (ajánlatot) küldhetnek a Weboldal felületen keresztül.

3.1. Ajánlat küldése
Az aktivált regisztrációval és előfizetéssel rendelkező Felhasználók az ajánlatkérésekre választ (ajánlatot) küldhetnek a Regisztrációs csomag érvényességi ideje alatt. Ajánlatküldésre a Weboldal található ajánlatküldő űrlapon van lehetőség. Az ajánlatküldés után, az ajánlatkérő pozitív válasza esetén (amennyiben az ajánlatadó ajánlatát fogadja el) az ajánlatkérő megadott emailes, illetve megléte esetén a telefonos elérhetőségei és hozzáférhetővé válnak az ajánlatküldők számára.

Az elküldött ajánlat feladását a Szolgáltató egy automatikus visszaigazoló levéllel visszaigazolja az Felhasználó email címére. A feladott ajánlatok az Ajánlataim menüpont alatt érhetőek el.
Az ajánlat mellett az ajánlatot adó Felhasználó adatlapján is megjelenő adatok (kivonatosan) is továbbításra kerülnek az ajánlatkérő részére. Ajánlatnak minősül a Weboldalon keresztül adott első válasz, annak tartalmától függetlenül.

3.2. Ajánlatküldést követő belső kommunikáció
Az ajánlatkérő és az arra előfizetés alapján ajánlatot adó Felhasználó egymásnak további üzenetet (kérdés, válasz, megjegyzés, kiegészítés) küldhetnek, A Szolgáltató emailes értesítést küld a Felhasználó részére, amennyiben üzenetet kapott az ajánlattal kapcsolatban. A Szolgáltató az ajánlatkérőnek küldött üzenet feladásáról visszaigazolást küld email útján.

3.3. A Felhasználók közötti üzleti kapcsolat függetlensége

Az ajánlatkérő és Felhasználó közötti üzleti kapcsolat kialakulására a Szolgáltatónak további ráhatása nincs. Az ezzel kapcsolatos információk nem állnak rendelkezésre. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók közötti bármilyen tranzakció és viszony létrejöttével és alakulásával kapcsolatban.

Szolgáltató kifejezetten korlátozza saját felelősségét arra tekintettel, hogy kizárólag az üzletkötési szándékkal történő kapcsolatfelvételi szándék közlését vállalja a felek között.

4. A regisztrációs és előfizetési csomagok megrendelésének technikai lépései

4.1. Megrendelés és fizetés
A regisztrációs és előfizetési csomagok megrendelésére a Felhasználó a Weboldalon történt bejelentkezést követően, az Előfizetés menüpontban van lehetőség. A megrendelés során Megrendelő kiválasztja a fizetési módot, mely lehet banki átutalás vagy bankkártyás fizetés, illetve készpénzzel OTP bankfiókban vagy belföldi postai utalvány használatával, majd végrehajtja a fizetést. A fizetendő összeg az Előfizetés menüpontban folyamatosan elérhető. Lehetőség van féléves vagy éves előfizetésre. A Szolgáltató a nem lejárt előfizetések meghosszabbítása esetén kedvezményes előfizetési díj fizetését ajánlhatja fel. Az előfizetéssel a Felhasználó egyben nyilatkozik az Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról is. Az előfizetési csomag változtatási igényét a Felhasználó a Szolgáltatónak küldött e-mailben jelezheti.

A szolgáltatási díjat (előfizetési díjat) az Üzemeltető folyamatosan közzé teszi a Weboldalon, mind a Regisztráció, mind a belépés után elérhető Előfizetés menüpontban. A szolgáltatási díj változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja, azzal, hogy az inflációt jelentősen meghaladó változásról előzetes értesítést jelentet meg, nyilvánosan elérhető formában a Weboldalon. Jelentősnek az évenkénti fogyasztói árindexen felüli 20%-os ármódosulás tekinthető.

4.2. A Csomagok aktiválása
Az előfizetések aktiválása a megrendelő Felhasználó sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása. Amennyiben Felhasználó a bankkártyás fizetési módot választotta, a fizetést követően a bank által küldött sikeres terhelést igazoló értesítés után azonnal, automatikusan aktiválódik Megrendelő szolgáltatáscsomagja.
Amennyiben Megrendelő átutalásos fizetési módot választ, a szolgáltatások aktiválása akkor történik meg, amikor a Szolgáltató a jóváírás tényét saját számláján igazolva látja. Ebben az esetben az aktiválást a Szolgáltató végzi el. Az aktiválásról (vagyis a fizetés visszaigazolásáról) a Megrendelő email üzenetben értesítést kap.

4.3. Elállás a rendeléstől
Megrendelésétől a Megrendelő a fizetés elvégzéséig indokolás nélkül elállhat. A fizetés elvégzésével, egyúttal a szolgáltatáscsomag aktiválásával azonban a Megrendelő megkezdi az Weboldal szolgáltatásának igénybevételét, melyre tekintettel elállásra nincs lehetőség. A szerződés a regisztráció törlésével azonban bármikor megszüntethető. A regisztráció törlése a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenetben kezdeményezhető, vagy a Felhasználói fiókból elvégezhető. A regisztráció törléséről a Szolgáltató tájékoztató emailt küld. A törölt regisztrációhoz kapcsolódó adatok a törléssel egy időben törlődnek.

4.4. Szolgáltatói felmondás
Megrendelést a Szolgáltató jogosult nem elfogadni. Ha a szolgáltatási díj megfizetése már megtörtént, akkor annak teljes összegét visszatéríti Megrendelőnek. Szolgáltató megrendelői szerződésszegést és ettől eltérő indokot is megnevezhet a felmondásra, de indoklási kötelezettsége nincs. A regisztráció törléséről a Szolgáltató tájékoztató e-mailt küld. A törölt regisztrációhoz kapcsolódó adatok a törléssel egy időben törlődnek.

5. A szolgáltatáscsomagok érvényessége

A szolgáltatáscsomagokhoz tartozó érvényességet az Előfizetés menüpont tartalmazza.

A megrendelt szolgáltatások az aktiválás időpontjától érvényesek. Az előfizetési csomag addig érvényes, amíg lehetőséget biztosít az adatlap megjelenésére és ajánlat adására.

Az érvényesség a regisztráció törlésekor automatikusan megszűnik. A Regisztrációs szolgáltatás biztosítására tekintettel az előfizető Felhasználó nem jogosult a regisztrációs díjat visszakövetelni a Szolgáltatótól sem részben, sem egészben (még arra hivatkozva sem, hogy érvényességi ideje alatt a regisztráció törlését kérte, vagy a Szolgáltató a szerződés megszegése miatt a Felhasználó regisztrációjának törlésre kényszerült). A megjelenés és az ajánlatadás lehetőségének biztosítására tekintettel a Felhasználó nem jogosult az előfizetési díjat visszakövetelni a Weboldal üzemeltetőjétől arra hivatkozva, hogy nem használta a szolgáltatásokat az előfizetési csomag érvényességi ideje alatt.

6. A számlázásról

A szolgáltatásokat megrendelő és a pénzügyi teljesítésről gondoskodó Megrendelők részére Szolgáltató utólag elektronikus számlát állít ki. A számla a rendszerhasználati (vagy tranzakciós) díjról kerül kiállításra a pénzügyi teljesítést követő 15 napon belül. Az így kiállított számla hiteles, a NAV által előírt formátumban kerül kibocsátásra. A Felhasználó megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató számára elektronikus számlát (e-számlát) küldjön és vállalja annak befogadását. Az elektronikus számlát Szolgáltató e-mailben küldi meg a Megrendelőnek a számla kiállításától számított 3 munkanapon belül. Az elektronikusan kiállított számla egy PDF számlaképhez csatolt hiteles xml-formátumú file. Az elektronikus számla megőrzéséről a kiállító fél és a befogadó fél is gondoskodik. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a számlák hagyományos postai úton történő továbbítására is, ebben az esetben a számla kiállításától számított 15 napon belül kerül a számla postázásra a számlázási címre.

A számlázási adatok utólagos módosítását (téves adatok megadása miatt a számla stornózását és új számla kiállítását) a kiadó 1000 Ft + áfa adminisztrációs díj ellenében végzi el.

7. Panaszkezelés

A Felhasználó a Weboldallal, a Weboldal tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi címeken érvényesítheti:
Postai úton: Eco Media Online Bt., 1046 Budapest, Kinizsi u. 7.
Elektronikus levél útján: info@media-online.hu

Panasz tehető továbbá a weboldalon elérhető Impresszum menüpontban található e-mail címen, melyen üzenetet az Üzemeltető fogadja.

Az Üzemeltető a beérkezéstől számított 30 napon belül, de lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és megválaszolja a panaszt.

8. Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a legközelebbi szolgáltatás-megrendelés alkalmával válnak hatályossá a Felhasználó és Szolgáltató között.

9. Jogvita

A jelen Megállapodással vagy a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos bárminemű jogvitát a felek békés úton próbálnak meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10. Üzemeltető adatai

Cégnév: Eco Media Online Bt.
Cím: 1046 Budapest, Kinizsi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-06-786927  
Adószám: 24384874-1-41
Ügyfélszolgálat: eco@media-online.hu


Hozzászólások (0)

Hozzászólások írásához és megtekintéséhez be kell jelentkeznie