Fordítók és tolmácsok: találja meg az Igazit!

2016. augusztus 24.

Ha Ön fordítót vagy tolmácsot keres, jó helyen jár. Nézze meg a 2 perces videót a keresésről:

Hogyan válasszunk fordítót?

A fordítás - bár több jogszabály is vonatkozik rá - szabályozatlan üzleti tevékenységnek számít; sok múlik tehát a megbízó és fordító közötti személyes kapcsolaton és bizalmon. A következő bekezdésekből megtudhatjuk, mire kell figyelnünk a fordító megbízásakor.

Fordítóiroda vagy egyéni fordító?
A fordítóiroda több, eltérő tapasztalattal rendelkező fordítót alkalmazó vállalkozás, míg az egyéni fordító általában egy-egy nyelvre vagy témára szakosodott vállalkozó. A megbízás előtt kérjünk részletes ajánlatot, hogy eldönthessük, fordítóirodát vagy egyéni fordítót bízunk meg.

FONTOS MEGJEGYZÉS
Amennyiben fordítót keres, hadd hívjuk fel a figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a szakmában elvégzett posztgraduális képzést, illetve a képesítő vizsga sikeres letételét bizonyító posztgraduális szakfordítói oklevél kötelező ahhoz, hogy bárki Magyarországon fordítási szolgáltatást nyújtson. Megjegyezzük továbbá, hogy az, hogy egy személy/szervezet számlát tud adni fordítási szolgáltatásokról, nem garantálja, hogy az illető ezen oklevéllel rendelkezik. Ha szeretne meggyőződni arról, hogy egy adott munkára jelentkező személy rendelkezik-e ezzel a képesítéssel (azaz jogszerűen dolgozik-e a fordítói üzletben), kérje ezt az egy oldalas oklevelet (pl. faxon vagy email útján, szkennelt formátumban).

A fordítandó anyag
Megkönnyítjük a fordító munkáját (és saját életünket), ha a fordítóval megbeszéljük, milyen célból fordíttatunk és hol fogjuk használni az elkészült fordítást. Tisztázzuk a követelményeket és a lehetséges egyszerűsítéseket. Ne csak a fordítandó szöveget, hanem az annak megértéséhez szükséges iratokat, előzményeket (pl. korábbi fordítást és a szakmai szószedetet) is adjuk át a fordítónak.

Terjedelem
A terjedelmet (a fordítandó anyag mennyiségét) a fordítók legtöbbször a karakterek (betűk, leütések) számában mérik, beleértve ebbe a szóközöket is. A díj megállapításakor az elkészült szöveg terjedelmét veszik alapul. Előfordul, hogy a fordító a szavak számát (USA-ban jellemző), sorok számát (német szokás) vagy oldalak számát (hitelesítés esetén) veszi alapul. A hétköznapi magyar szöveg szavai átlagosan 6,5 betűből állnak. A leginkább elfogadott szabványoldal (flekk, szerzői oldal) 30 sort, soronként 60 leütést, összesen 1800 karaktert (más értelmezések szerint 1200-1800 karaktert) tartalmaz. A szóközökkel együtt számított terjedelem kb. 15%-kal több, mint szóközök nélkül. Érdemes a fordítóval tisztáznunk a szövegben előforduló ismétlődések, táblázatok, ábrák és hivatkozások sorsát.

Nyelvek
Az egyéni fordítók nyilván nem tudnak "minden nyelven", viszont jó esélyünk van, hogy a számunkra megfelelő speciális szak- vagy nyelvi területen dolgozó fordítót találjunk közöttük. Az irodák általában több, más és más területen jártas fordítót alkalmaznak, így sok nyelvet és nyelvi kombinációt, fordítást és tolmácsolást kínálnak. Elegáns és egyre inkább igényelt megoldás, ha a fordítók a saját anyanyelvükre fordítanak.

Szolgáltatások
A fordítás elkészítése után általában további szolgáltatásokat vehetünk igénybe.

  • LEKTORÁLÁS: a kész fordítást újból átnézik, pontosítva a szöveget és csiszolva a stílust
  • SZÖVEGSZERKESZTÉS: a kész szöveget számítógéppel a kívánt formára alakítják
  • KIADVÁNYSZERKESZTÉS: a szövegből nyomdai sokszorosításra kész, tördelt anyagot készítenek 
  • TOLMÁCSOLÁS: pl. kísérőtolmácsolás vagy fülbesúgó tolmácsolás, ahol egy-egy személynek vagy csoportnak fordít a tolmács; konszekutív tolmácsolás, ahol a tolmács a beszélő közelében állva mondatonként fordít; konferencia-tolmácsolás, ahol a tolmács jártas a szakmai nyelvben
  • SZINKRONTOLMÁCSOLÁS: a fordítandó szöveg elhangzásával egyidejűleg történő, azonnali tolmácsolás, amelyhez gyakran hangosítás szükséges
  • KÜLFÖLDI UTAZÁS: a tolmács vállalja, hogy külföldre is elkíséri megbízóját

Határidő
A fordítás mennyiségétől, tartalmától, a nyelvkombinációktól és az igényelt egyéb szolgáltatásoktól függ. Egyeztessük a fordítóval, hogy mennyi időt vesz igénybe a munka, és mikor tudja elkezdeni, mikorra fejezi be. A fordítók felárért általában vállalnak azonnali kezdést (pl. expressz fordítást). A tolmáccsal érdemes idejében tudatni a tolmácsolás jellegét és témáját, hogy felkészülhessen a szaknyelvi kifejezésekből.

Árak
A fordítói díj a munka mennyiségétől, határidejétől és minőségétől függ. Általában minél több és sürgősebb a munka, minél ritkább a nyelv, annál magasabb az ár. A fordítók néha meghatároznak alap- vagy minimumdíjat, amely rendszerint egy oldal fordítás vagy néhány óra tolmácsolás díja szokott lenni. Az alaptarifát a fordítók általában a fordítandó szöveg karaktereiben (betűiben, leütéseiben) mérik (általában 1-3 Ft/karakter). Tisztázzuk, hogy a szóközök (space-ek, üres leütések) beleszámítanak-e az árba. Ritka nyelvek, különleges szakterületek, lektorálás és sürgősség esetén a fordítók felárat számítanak fel a megrendelőnek (pl. 50% felár anyanyelvi lektorálásért stb.). A fordítók alaptarifája általában az angol, német, francia vagy orosz nyelvű szöveg magyar nyelvre történő fordítására vonatkozik; az ezektől eltérő nyelveknél 25-200% közötti felárral kell számolnunk. Ha magyar nyelvről fordíttatunk a négy világnyelvre, az 20-50%-kal többe kerül, egyéb nyelvekre pedig ugyancsak a 25-200%-os felár a jellemző.

A tolmácsok díjazása a tolmácsolás formájától, időtartamától, témájától, nyelvétől és a helyszíntől függ. A tarifa általában órákban vagy napokban van megadva (általában 3-10.000 Ft/óra). A tolmáccsal érdemes napidíjban vagy félnapi-díjban megegyezni, ha a tolmácsolási alkalom ideje rugalmas, elhúzódhat.

Minden fordítóvállalkozás eltérő tarifákkal és szolgáltatásokkal dolgozik, ezért érdemes több helyről árajánlatot kérni egy-egy munkára, hogy összehasonlítva kiválaszthassuk a számunkra legjobb ajánlatot. Ugyanakkor ne csak az ár alapján döntsünk.

Ahhoz, hogy eldöntsük, hogy a fordítás díja alacsony vagy magas-e, képzeljük el a fordító vagy az iroda munkáját. A megrendelőnek kell eldöntenie, hogy az általa választott szakember mennyi időt fordítson a munkára, hányszor olvassa át, mennyit töprengjen igényesebb megoldásokon, hány helyen nézzen utána a szakterület speciális kifejezéseinek.

Fizetési feltételek
A megbízónak és a fordítónak a munka elvégzése előtt célszerű tisztáznia a fizetési feltételeket, például a várható munkadíjat, a fizetés esedékességét, illetve a számlaadás mikéntjét. A megállapodást nem kötelező írásba foglalni, de nagyobb munka esetében egy vállalkozói szerződés megírása mindkét félnek biztonságot nyújthat. A szerződésben tisztázzuk, kik a szerződő felek, milyen munka elvégzésére szerződnek, melyik félnek mi a feladata, a fordítónak mikor és hogyan kell átadni a kész fordítást, illetve a megbízónak mennyit és hogyan kell fizetnie. Sok megbízó rugalmasan elfogad egyéb irodai tevékenységekről kiállított számlát is, ezt azonban célszerű a megállapodáskor tisztázni.

Előfordulhat, hogy a megbízó nem elégedett a fordítási szolgáltatással, és ezért nem szeretné kifizetni a fordítás díját. Ilyen esetben a helyes megoldás a megegyezés. Ha ez nem sikerülne, akkor célszerű kikérni más szakember véleményét, vagy a fordítók szakmai szervezeteihez fordulni.

Beszéljük meg a fordítóval!
Egyeztessük a fordítóval, hogy hogyan érhetjük el (telefon, fax, e-mail), ha időközben valamin változtatni szeretnénk. Közöljük, hogy a kész szöveget milyen számítógépes formátumban (pl. Microsoft Word, rich text, Word for Macintosh, txt, html stb.) tudjuk átvenni, illetve az hogyan jusson el hozzánk (pl. e-mailben, CD-n, ftp-n, papíron). Beszéljük meg, hogy szükségünk van-e nyomtatott verzióra, és ha igen, akkor milyen minőségben (pl. fekete vagy színes, egy- vagy kétoldalas, tintasugaras vagy lézer stb.). Ha a fordítás bizalmas információt tartalmaz, tisztázzuk, hogy az eredeti anyag visszakerüljön-e a megrendelőhöz, vagy a fordító semmisítse meg. Beszéljük meg a tolmáccsal a rendezvényünk célját és programját, avassuk be előre a részletekbe (helyszín, hallgatóság, öltözködés stb.).

Eredeti okmányokat vagy iratokat ne hagyjunk a fordítónál, inkább készítsünk fénymásolatot (ebben a fordítóirodák készségesen segíteni fognak) és a másolatot hagyjuk ott fordításra.

Stílus
A fordítás minősége sokféleképpen értelmezhető; van, amikor szöveghűségre kell törekedni, és van, amikor a nyelvi környezethez célszerű alkalmazkodni. Tanácsos előre eldönteni, hogy a fordítás pontos, gördülékeny, olvasmányos stb. legyen-e. A hatékony munkavégzés érdekében a megbízónak közölnie kell a lefordított szöveg rendeltetését (pl. egy szerződés fordításának pontosan követnie kell az eredeti szöveget és annak értelmét is, ugyanakkor egy reklámszövegnél az a fontos, hogy frappáns maradjon).

Tolmácsolás
Alapvető különbség a tolmácsolás és fordítás között, hogy a tolmácsolás szóban, míg a fordítás írásban történik. Egészen pontosan a tolmácsolás a szóbeli közlés átalakítása egyik nyelvről a másikra, míg a fordítás írott szöveg átalakítása (idegen nyelvről vagy forrásnyelvről) írott formában egy másik nyelvre (a célnyelvre vagy az olvasó nyelvére) ugyanannak a jelentésnek a kifejezése érdekében. A kettő közötti átmenet a hangfelvétel leírása vagy átírása, amely kifejezés hanghordozóról meghallgatott szöveg fordítását és leírását jelenti (pl. egy idegen nyelvű film szövegének lejegyzése magyarul).

Hiteles fordítás
Hiteles fordítást (a szó jogi értelmében, hivatalos célra, pl. cégbíróságok számára stb.) Magyarországon csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) végezhet. Természetesen a hiteles fordítást igénylő dönt arról, hogy mit fogad el hitelesnek. Sok esetben a szakfordítói képesítéssel rendelkező fordító is hitelesnek minősül. Közhitelesítésre azok a közjegyzők is jogosultak, akik felsőfokú nyelvvizsgát tettek, és tevékenységi körükbe bejegyeztették a fordítói, illetve hitelesítési munkát. A hitelesített fordítás a forrásnyelvű dokumentumból és annak a célnyelvre történt fordításából áll. Hitelesítést esetenként fordítóirodák, közjegyzők és a külképviseletek is végeznek.

Hiteles fordítás helyett sokszor elegendő a hivatalos fordítás, ami azt jelenti, hogy a fordítóiroda írásba adja, hogy a forrásnyelvi szöveg és a fordítás tartalmilag megegyezik.

Hogyan segít a fordit.hu a megfelelő fordító, tolmács vagy fordítóiroda megtalálásában?

A fordit.hu egyrészt fordítói szaknévsor, amelyben sok szempont szerint lehet böngészni a fordítók között. Másrészt közvetítő rendszer, amellyel egyszerűen ajánlat kérhető egy vagy több fordítótól. Az ajánlatkérés után a fordítók árajánlatai táblázatos formában áttekinthetők, így a megfelelő szolgáltató kényelmesen kiválasztható.

Hogyan kell fordítót vagy tolmácsot keresni?

A fordítási szolgáltatást keresők  több száz fordító és tolmács közül választhatják ki a számukra megfelelőt. A fordit.hu címoldalán található részletes kereső segítségével nyelvek, szakterületek és kulcsszavak alapján, valamint megyék és budapesti kerületek, szakképesítés vagy számlaképesség szerint lehet böngészni a fordítók adatlapjai között. A fordítóktól személyre szabott ajánlat is kérhető.

Hogyan kell ajánlatot kérni a fordítóktól?

Egy konkrét munka elvégzésére a fordítóktól (ár)ajánlat kérhető. Az ajánlatkérés ingyenes és minden későbbi kötöttségtől mentes. Az Ajánlatkérés menüpontra kattintva egy rövid űrlap jelenik meg, ahol megadhatók az elvégzendő fordítói munka részletei. Az ajánlatkérőnek meg kell adnia a forrás- és célnyelvet, valamint a fordítási munka terjedelmét. Az ajánlattétel határidejének beállításával meghatározható, hogy a fordítók meddig küldhetnek ajánlatot. Ajánlat kérhető a szaknévsorban szereplő a) valamennyi tagtól, b) fordítóirodáktól, c) egyéni fordítóktól, d) tetszés szerint kiválasztott egy vagy több fordítótól vagy fordítóirodától (csoportos ajánlatkérés).

Az ajánlatkérést a szerkesztőség továbbítja a megadott nyelvet vállaló fordítóknak. A fordítók ezután e-mailben tesznek ajánlatot az ajánlatkérőnek. A fordit.hu oldal által közvetített ajánlatok táblázatos formában is áttekinthetők, így a választás gyors és kényelmes. A kiválasztott fordítóval az ajánlatkérő szabadon felveheti a kapcsolatot a részletek egyeztetéséhez. A fordit.hu közvetítése ingyenes, így se az ajánlatkérő, se a fordító nem fizet jutalékot vagy bármilyen más díjat.

Hogyan kezdje el?

Böngéssze a fordítói adatlapokat, jelölje ki a szimpatikusakat és kérjen tőlük ajánatot, vagy kezdje egyből az ajánlatkéréssel és a fordit.hu a megfelelő fordítókhoz irányítja Önt.

(Ha Ön fordító, tolmács, vagy fordítóirodát képvisel, akkor tekintse meg a fordit.hu fordítói közösségről szóló információkat.)


Hozzászólások (7)

Hozzászólások írásához és megtekintéséhez be kell jelentkeznie