Jogi nyilatkozat

Regisztrációs feltételek

A regisztrációs feltételek alábbi leírásában a Honlap a www.fordit.hu weboldalt, a Partner a regisztrált ügyfelet, az Üzemeltető pedig a Honlap üzemeltetőjét (Média Online) jelenti. Az Üzemeltető céges adatai:

  • Eco Media Online Bt.
  • Székhely: 1046 Budapest, Kinizsi u. 7.
  • Adószám: 24384874-1-41
  • Cégjegyzékszám: 01-06-786927

A szerződés tárgya

A Partner által megadott regisztrációs adatok (elérhetőség, szolgáltatási ismertető) megjelenítése a Honlapon.

Üzemeltető jogai és kötelezettségei

Üzemeltető vállalja, hogy a regisztrációs feltételeknek és a Honlap működésének megfelelően megjeleníti a Partner által megjelenésre kijelölt adatokat a Honlapot látogatók számára. A megjelenítés feltétele az adatok valóságnak megfelelő kitöltése és a regisztrációs díj megfizetése a Partner által.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz, hogy biztosítsa a Honlap folyamatos működését és funkcióinak elérhetőségét. Nem vállal felelősséget ugyanakkor a rajta kívül eső okokból, illetve az internetes szolgáltatás kapcsán bekövetkező hibákért.

A fordit.hu bármely részén, a fordit.hu tagjai által megjelentetett bejegyzések és megjegyzések (pl. fórum, chat, vendégkönyv, adatlap, ajánlatkérés) tartalmáért a szerkesztőség (és a kiadó) nem vállal felelősséget, egyben kijelenti, hogy a fent említett tartalom-menedzsment elemek a nyilvánosság elől azonosítóval és jelszóval védett helyen, kizárólag a fordit.hu-val szerződéses viszonyban álló személyek számára megtekinthetőek.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz Honlap magas látogatottsága érdekében, de nem vállal garanciát a Partner által elnyert megrendelésekre nézve.

Partner jogai és kötelezettségei

A Partner köteles a Honlapon a valóságnak megfelelően regisztrálni adatait, valamint a naprakészséghez szükséges változásokat átvezetni az adminisztrációs felületen. A Partner felelős a Honlapon ajánlatot kérő és fordítási szolgáltatást kereső ügyfelekkel való kapcsolattartásért, valamint az általa megadott adatok hitelességéért.

Díjfizetés

Az Üzemeltető a Partnernek a Honlapon igénybevett szolgáltatásokért díjat számíthat fel. A díj mértéke a Honlapon található regisztrációs lapon szerepel. A regisztrációs díj befizetését követően az Üzemeltető számlát küld a Partner által megadott számlázási névre és postázási címre. Amennyiben Partner a regisztrációs díjat a megrendelést követő harminc napon belül nem fizeti be, akkor az Üzemeltető jogosult a Partner megrendelését tárgytalannak minősíteni és adatait törölni.

Felmondás

Az Üzemeltető harminc napos felmondási idővel bármikor felmondhat a Partnernek. A Partner bármikor kérheti, hogy Üzemeltető törölje megjelenő adatait a Honlapról. Kivételt jelentenek a Partner számlázási adatai, melyeket az Üzemeltető csak az esetleges számlatartozások rendezését követően töröl. Az Üzemeltetőnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani a Partnernek, amennyiben a Partner a regisztrációs feltételeket megszegi, vagy a Partner által nyújtott szolgáltatásokra rendszeresen panasz érkezik, így a Partnernek való felmondás növeli a Honlap látogatóinak elégedettségét.

Az Üzemeltető felmondása esetén visszafizeti a Partnernek a regisztrációs díj időarányos részét. Amennyiben az azonnali felmondásnak a regisztrációs feltételek megszegése az oka, akkor az Üzemeltető 1000 Ft + ÁFA kezelési költséget számíthat fel, amelyet a visszafizetett összegből von le.

Általános feltételek

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztrációs feltételeket egyoldalúan módosítsa, és a Honlapon közzé tegye. Ha a módosítás a Partnert kedvezőtlenül érinti, akkor erre hivatkozva kérheti a regisztrációs díj időarányos részének visszafizetését.

A Partner és az Üzemeltető megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.


Hozzászólások (0)

Hozzászólások írásához és megtekintéséhez be kell jelentkeznie